නෙතින් නෙත බලාලා - රෝහණ බෝගොඩ

නෙතින් නෙත බලාලා සිතේ දුක නිවා 
අදින් පසු මියේවී අපේ ඒ කතා 
රකින්නට සෙනේහේ හඬන්නට එපා 
නිමාවක්‌ නොවේ මේ ඇරඹුමක්‌ නිසා....

ඈත් බව දැනීලා ඔබේ හා මගේ 

දුරක්‌ ආ නිසා දැන් දුකක්‌ මේ වගේ...// 
මහා සාගරේ සේ තිබුණත් හිතේ 
කුමට හිමි වුණාදො අහිමි ආදරේ....

රකින්නට සෙනේහේ හඬන්නට එපා 

නිමාවක්‌ නොවේ මේ ඇරඹුමක්‌ නිසා...

පතන්නට පවා මා වරම් අහිමිවූ 

හැඟීමක්‌ රිදුම් දේ හෙටට උරුම වූ...// 
දිනන්නට කිසිත් නෑ ලොවේ මින්මතූ 
මගෙන් ඔබ ඈත්වී ගියායින් පසු...

නෙතින් නෙත බලාලා.....mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment