මේ හිත තනියෙන් - ආත්මා ලියනගේ

මේ හිත තනියෙන් නුඹ එනකන් හිටිය තරම්
නෑ මං දන්නා වෙන කවූරුත් නුඹව තරම්
ආදරයෙන් එදා ඉදන්...

කදුළක් ලග නැවතුන 
ඇහිපිය දුරකට යවමින්
හුස්මත් මට අමතක කරවන 
මතකය හොයමින්
ආයේ හීනේ මැද්දෙන් ජිවිතේ 
අලුතෙන් ලියන තරම්

වරුවක් ලග මුමුණන ඔය හිත
මගේමද හිතමින්
තනියක් නැති දවසක් එනකන් 
තව මග බලමින්
ආයේ හීනේ මැද්දෙන්
ආදරේ අමුනා තියෙන තරම්

මේ හිත තනියෙන්.......


mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment