මොරසූරණ වැසි - ආත්මා ලියනගේ

මොරසූරණ වැසි ඇදගෙන හැළුනා
මට මතකයි සමුගත් දිනයේ
මා සිතුවේ නෑ ලොව ‍හැර යන්නට
අවිහිංසක නුඹ සිතයි කියා..//


නිමල ආදරේ අවිහිංසක බව
ලෝකය නෑ දැනගෙන උන්නේ
මාරුතයක් ඇවිදින් ඒ සුළඟේ
ඔබ අරගෙන ඈතට යනවා

මොරසූරණ වැසි...

තරු නෙතු සඟවා ඔබ සැතපෙනවා
හැඬූ නමුදු ඉන් නොමැත පලේ
වත මල සිඹලා මම සමුගන්නෙමි
හෙට හමුවෙමු අපි අපේ ලොවේ

මොරසූරණ වැසි...//mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment