මල් පිපුනේ නැත - රොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ

මල් පිපුනේ නැත ඔබ හමුවන තුරු
මිදුලේ කටරොලු මල් ගාලේ
මා දුටුවේ නැත ඔබ හිනැහෙන තුරු
මගෙම සිනා මගෙ සිත ඇතුලේ...//විශාල මේ ලොව තුල මා තනිවී
හිඳින වෙලේ
හදිසියේම ඔබ මා දෑසේ පහළ වුනා
බලන්න පුදුමයි හිටිභැටියෙම ලොව
ලස්සන වී අමුතු වුනා
තරු පිරි වැරුනා.... 


කඳුහ‍ෙල් අතරේ මිහිඳුම වැඩෙන්න
මට නොපෙනි
ඈතින් ඉනු මැන ඈතින් ඉනු මැන
ළඟා නොවනු මැන
ළඟා වුවොත් ඒ
සියල්ල මොභොතින් මැකිලා යයි
මභ ගගක් වෙලා....

මල් පිපුනේ නැත...


mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment