ගමට කලින් - කරුනාරත්න දිවුල්ගනේ

ගමට කලින් හිරු මුලු තැන් ගෙට වඩනා
ඒ හිරු එලියෙන් නැන මල් පොඩි පිපුනා
ඒ මල් සුවදේ අද ලෝ තුරු සුව විදිනා
කළා වැවේ නිල් දියවර අපෙ අම්මා...

රෑ කලුවර අරගෙන දරුවන් එනතුරු
සිත නෑ නිවන් දකින්නේ
රෑ කලුවර ඇවිදින් ඉකි බිද හැඩුවට
හිත නෑ නිදි විද ගන්නේ....
හෙට අරුනට සැරසෙන තව දවසක් ගැන
නින්දේ සිහින දකින්නේ
මහ මායාවෙනි කවදාදෝ ඔය නෙත්
දරු සෙනෙහසින් මිදෙන්නේ...

විල්, දෙනි වල ඇවිදින දෙපා රිදෙන විට
විහඟ ගීත බණ පද වේවා
බෝ මලුවක ඇවිලෙන පහන් වැටක් සේ
තුන් සිත නිවී සැදේවා...
මතු උපදින සසරෙ විශාඛාව වී
මෙත් මග නෙත් හමු වේවා
ඇත් රජිණියනේ ඔබෙ නැලවිලි ගීතය
ලොවම නිවන කවියක් වේවා...


ගමට කලින්....

1 comment:

  1. විඩියෝ ලින්ක් සහ ඕඩියෝ ලින්ක් තියනවනං දාන්න

    ReplyDelete