පෙනෙන නොපෙනෙන - ආත්මා ලියනගේ

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉදන්
නුඹ ඇවිත් හිත ලඟට හොරෙන්
ආවාට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්..

දකින හිමිවන හීනයේ  නුඹ කොතැන හිටියා
මතක සැමරුම් අතරේ  ජීවිතය තිබුනා
හඩන හිනැහෙන නෙත් නුඹේ  උරහිසේ තිබුනා
ඇත්තමයි නුඹ අහසක්  වගේමයි හිතුනා..

නුහුරු නුපුරුදු හීන අරන්
ලඟට ඇවිදින් තුරුළු වෙමින්
ආවාට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්..

මිරිඟුවක හිත තියලා  නුඹ දුරක ඇදුනා
රංචු ගැහෙනා රෑනේ  තනිකමක් දැනුනා
ඇසිල්ලක දුටු හීනෙන්  හිත හුඟක් රිදුනා
අරුත නොදකින සෙනෙහේ  ඔය නමත් රැඳුනා..

පෙනෙන නොපෙනෙන...mp3 ලින්කුව මෙතනින්

No comments:

Post a Comment